• Frank Furedi
  • Frank Furedi
  • Sociologist, commentator and author
Article

Europa en het populisme: Gehaktballen zijn politiek

EEN VAN DE MERKWAARDIGE KENMERKEN van het huidige debat over de kwestie van de democratie in de Europese Unie is de neiging om de zorgen over het gebrek aan legitimiteit te sublimeren in de pathologie van het populisme. Daarom was het grote verhaal rond de Europese Verkiezingen van mei niet dat de kiezersopkomst was gedaald naar 42,54 procent, maar het vermeende gevaar voor de democratie dat uitging van het succes van populistische partijen als het Front National in Frankrijk en Ukip in Groot-Brittannië.

Sinds 1979 is de kiezersopkomst bij iedere verkiezing voor het Europees Parlement omlaag gegaan. Uit de cijfers blijkt dat zelfs in voldragen parlementaire democratieën als Duitsland, Nederland en Engeland de meerderheid van de kiezers niet gemotiveerd was om te gaan stemmen bij de verkiezingen in mei. Maar in plaats van stil te staan bij de vraag waarom zij er niet in was geslaagd de interesse te wekken van de meerderheid van de Europese kiezers gaf de oligarchie van de Europese Unie er de voorkeur aan haar energie te concentreren in het aanvallen en pathologiseren van populistische en eurosceptische bewegingen.

Toen de vice-kanselier van Duitsland, de sociaal-democratische leider Sigmar Gabriel, de eurosceptische partijen zowel ter linker- als ter rechterzijde veroordeelde als ‘stom’, verwoordde hij een gevoel dat wijdverbreid is onder de politieke elites van Europa. Zij geloven echt dat deze ‘onwetende’ partijen de werkelijke bedreiging vormen voor de democratie en dat als zij zouden verdwijnen alles weer in orde zou komen. Met andere woorden: de miljoenen die niet zijn gaan stemmen zijn oké, want zij hebben in ieder geval niet verkeerd gestemd. Het establishment van de EU heeft er dus geen problemen mee met een electoraat te moeten leven dat geen interesse meer heeft in het politieke proces, en ziet uit naar de dag dat de protestpartijen verdwijnen en ophouden hun voor het overige weinig problematische leven te verstoren.

Contact me

If you want to get in touch or keep updated with my activities, either email me, connect with me on LinkedIn or follow me on Twitter.